Kısa ismi TRAKYAKENT olan Doğu-Batı Trakya Belediyeler Birliği 13 Ekim 2000 tarihinde 2000/1461 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile onaylandı ve 28 Kasım 2000/24244 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Marmara Bölgesinin Trakya kesiminde yer alan 20 Belediyenin bir araya gelmesi ile kurulan, tüzel kişiliğe sahip, ulusal ve uluslar arası düzeyde kurulan yerel yönetim birliği olan Doğu-Batı Trakya Belediyeler Birliği sınır ötesi işbirliği çalışmalarını yürüten Belediyeler Birliği'dir.

GENEL BİLGİLER

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Doğu-Batı Trakya Belediyeler Birliği TRAKYAKENT’in amaç ve görevleri, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve Birlik Tüzüğü hükümleri çerçevesinde;

• Trakya Bölgesindeki tüm Belediyeleri Birlik çatısı altında toplamak.

• Belediyelerin menfaatlerini korumak ve gelişmelerine yardımcı olmak,

• Belediyelerin seçilmiş ve atanmış personel ve görevlilerini eğitmek,

• Belediyeler arasında yardımlaşma ve işbirliğini, teknik ve idari bilgi paylaşımını teşvik etmek, iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasını desteklemek,

• Belediyecilik konusunda Türkiye’de ki ve dünyadaki gelişmeleri izlemek, belediyeleri ilgilendiren konularda araştırma – geliştirme, konferans, seminer, teknik ve mesleki gezi vb. faaliyetler düzenlemek,

• Belediyelerle ilgili kitap, dergi vb. materyal yayınlamak,

• Yurtiçinde belediyecilik konusunda görev ve hizmet yürüten kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak ve ortak hizmet projeleri yürütmek,

• Yurtiçi ve yurtdışı merciler nezdinde belediyeleri temsil etmek,

• Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak projeler yürütmek,

• Belediyecilik konusunda konferans, seminer, çalıştay, panel, yurtiçi ve yurtdışı teknik geziler düzenlemek,

• Belediyelerde bilişim ve teknoloji uygulamalarının gelişmesine teknik destek sağlamak.

 
İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
Doğu-Batı Trakya Belediyeler Birliği TRAKYAKENT’e ilişkin bilgiler başlığı altında; fiziksel yapı, örgütsel yapısı, bilgi ve teknolojik kaynaklar, insan kaynakları ve sunulan hizmetler hakkında bilgi verilmektedir.
 
BİRLİK MERKEZİ
Doğu-Batı Trakya Belediyeler Birliği TRAKYAKENT hizmet binası, Ertuğrul Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi, Hasan Şekerözü Sokak, No: 2 Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesi, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın karşısında yer almaktadır. Birlik merkez binası Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ait ek hizmet binasının, 4. katında hizmet vermektedir.
Doğu-Batı Trakya Belediyeler Birliği
TRAKYAKENT
Tekirdağ Web Tasarım