Kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin, sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilşkin 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasların 39. maddesinin 2. fıkrasında; "Sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler ilgili idarenin veya idarenin şirketinin internet sayfasında ilan edilir. Yapılan ilan tebliğ hükmüne geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz." denilmektedir.

 DOKÜMAN VE BAĞLANTILAR  
 * Sınav Sonuçları
Doğu-Batı Trakya Belediyeler Birliği
TRAKYAKENT
Tekirdağ Web Tasarım