"Çevre Sorunları ve Yönetimi Eğitimi"  (25 Ekim 2016 Lüleburgaz)

 ÇEVRE SORUNLARI VE YÖNETİMİ

 

"Mevzuat Bilgilendirme Toplantısı"  (18-21 Ekim 2016 Antalya)

 BELEDİYE MEMURLARININ YARGILANMA USULLERİ VE ESASLARI

 YEREL MECLİSLERİN BİLGİ EDİNME VE DENETİM YETKİLERİ

 BELEDİYE BAŞKANLARININ PERFORMANS ÖLÇÜM KRİTERLERİ

 BELEDİYE MEMURLARI VE DİSİPLİN HUKUKU


"Zabıtaların Çalışma Usul ve Esasları Eğitimi"  (22-23 Temmuz 2016 Tekirdağ)

 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU

 1608 SAYILI KANUN


"Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Eğitimi"  (14-15 Temmuz 2016 Tekirdağ)

 TEMSİL AĞIRLAMA VE TÖREN GİDERLERİ

 

"Belediye Gelirleri Kanunu Eğitimi"  (04.08.2015 Edirne)

 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU

 

"Büyükşehir Belediye Kanunu Eğitimi"  (20.10.2015 Tekirdağ)

 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KANUNU MEVZUATI

 

"Belediye Gelirleri Kanunu Eğitimi"  (04.08.2015 Edirne)

 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU

 

"İş Hukukunda Güncel Gelişmeler"  (09.06.2015 Kırklareli)

 İŞ HUKUKU

 

"Belediye Akademisi Hizmet İçi Eğitim Programı"  (27-28-29 Mayıs 2015  Antalya)

 YEREL YÖNETİMLERDE İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER

 BELEDİYENİN GÖREVLERİ

 MYH İHALE, DOĞRUDAN TEMİN

 

"Resmi Yazışma Kuralları"  (22.04.2015  Keşan)

 YENİ YÖNETMELİK KAPSAMINDA RESMİ YAZIŞMA KURALLARI

 

"6552 Sayılı Torba Kanun"  (19.11.2014 Lüleburgaz)

 6552 SAYILI TORBA KANUNUNUN BELEDİYELER AÇISINDAN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

 6552 SAYILI TORBA KANUNUN GETİRDİKLERİ (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler)

 BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ

 6552 SAYILI TORBA KANUNU İLE DEĞİŞTİRİLEN KANUNLAR VE K.H.K LER LİSTESİ

 İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTLARI

 1 SERİ NOLU BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞİN BELEDİYELER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

 6552 SAYILI İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUNUN BELEDİYELER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

 İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANU (Resmi Gazete)

Doğu-Batı Trakya Belediyeler Birliği
TRAKYAKENT
Tekirdağ Web Tasarım